BIP Język polski Język angielski

Członkowie Rady Nadzorczej:


1.Alicja Węgrzyn - Przewodnicząca RN

2. Tomasz Wendt - v-ce Przewodniczący RN

3. Michał Stryjewski - Sekretarz

4. Bronisław Sienkiewicz

5. Kazimierz Ziółkowski