BIP Język polski Język angielski
Dla osób

 

Morska Stocznia Remontowa"Gryfia" S.A. poszukuje:

Głównego Księgowego

 

Zadania:

nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych Spółki;

przygotowywanie miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowych;

nadzór nad prawidłowością comiesięcznych rozliczeń podatkowych;

opracowywanie standardów i nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych;

opracowywanie i wdrażanie modyfikacji planu kont według obowiązujących standardów rachunkowych, wymogów controllingu oraz prawa podatkowego;

sprawowanie nadzoru merytorycznego, koordynowanie prac oraz przeprowadzanie bieżących kontroli w ramach systemu finansowo-księgowego;

współtworzenie dokumentacji cen transferowych;

współtworzenie wewnętrznych procedur i standardów;

współpraca z Dyrektorem Finansowym oraz Zarządem Spółki.

Wymagania:

wykształcenie wyższe o profilu finansowo – ekonomicznym;

minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w przedsiębiorstwie produkcyjnym ze szczególnym uwzględnieniem realizacji kontraktów długoterminowych;

praktyczna znajomość przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości i innych odpowiednich przepisów prawa ;

praktyczna znajomość procesów finansowo-księgowych oraz sprawozdawczych;

doświadczenie w tworzeniu procedur i organizacji pracy;

biegła znajomość pakietu MS Office – zwłaszcza Excel;

terminowość, systematyczność i dokładność.

Oferujemy:

zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

możliwość rozwoju zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres: rekrutacja@msrgryfia.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), informuje się, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, zwana dalej „Administratorem danych”.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Dyrektora Technicznego.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz art. 6 ust. 1 lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze —ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych.

Podanie przez Panią/Pana danych zawartych w zgłoszeniu przesłanym w związku
z rekrutacją na stanowisko Dyrektora Technicznego jest dobrowolne, ale jest warunkiem przystąpienia do procedury przedmiotowego postępowania kwalifikacyjnego.

Posiada Pani/Pan prawo:

żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest
to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania i w celach archiwalnych.

 

 

 

 

Ślusarz narzędziowy

Wymagania:

Wykształcenie zawodowe

2 lata pracy w zawodzie

Uprawnienia dozorowe odpowiednie do wykonywania przeglądów wciągników

 

Ślusarz maszynowy

Wymagania;

Wykształcenie zawodowe

2 lata pracy w zawodzie

Uprawnienia dozorowe odpowiednie do wykonywania przeglądów maszyn i urządzeń

 

Tokarz - Szlifierz

Wymagania:

Wykształcenie zawodowe

2 lata pracy w zawodzie

 

Mechanik samochodowy

Wymagania:

Wykształcenie zawodowe

2 lata pracy w zawodzie

 

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Wymagania:

Wykształcenie zawodowe

2 lata pracy w zawodzie

Uprawnienia dozorowe odpowiednie do wykonywania przeglądu, remontu, konserwacji i obsługi sieci oraz urządzeń energetycznych

 

 

Dokowy

Wymagania:

Minimum zawodowe

Mile widziane uprawnienia cumownika

 

Technolog ds. rurarskich

Wymagania:

Wykształcenie średnie techniczne

Minimum 2 letnie doświadczenie w przemyśle stoczniowym

Znajomość rysunku technicznego

Umiejętność kosztorysowania i wyceny prac rurarskich

Znajomość j. angielskiego

 

Pompiarz

Wymagania:

Minimum zawodowe

Mile widziane uprawnienia cumownika

 

Konstruktor ds. systemów okrętowych

Wymagania:

Wykształcenie wyższe techniczne, preferowany wydział okrętowy

Minimum 3 letnie doświadczenie jako konstruktor w branży stoczniowej

Znajomość oprogramowania Auto Cad oraz przepisów i wymagań towarzystw klasyfikacyjnych

Znajomość j. angielskiego, prawo jazdy kat. B

 

Konstruktor ds. kadłubowych

Wymagania:

Wykształcenie wyższe techniczne, preferowany wydział okrętowy

Minimum 3 letnie doświadczenie jako konstruktor w branży stoczniowej

Znajomość oprogramowania Auto Cad oraz przepisów i wymagań towarzystw klasyfikacyjnych

Znajomość j. angielskiego, prawo jazdy kat. B

 

Konstruktor ds. wyposażenia siłowni okrętowych

Wymagania:

Wykształcenie wyższe techniczne, preferowany wydział okrętowy

Minimum 3 letnie doświadczenie jako konstruktor w branży stoczniowej

Znajomość oprogramowania Auto Cad oraz przepisów i wymagań towarzystw klasyfikacyjnych

Znajomość j. angielskiego, prawo jazdy kat. B

 

 

Technolog ds. kadłubowych

Wymagania:

Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, preferowany wydział okrętowy

Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy w przemyśle stoczniowym

Znajomość rysunku technicznego

Preferowana znajomość j. angielskiego

  

Monter rurociągów okrętowych

Wymagania:

Wykształcenie techniczne średnie techniczne

Znajomość zagadnień budowy systemów i urządzeń okrętowych oraz hydrauliki siłowej

Uprawnienia: sczepiacz - przepalacz

3 lata pracy w przemyśle

Elektromonter okrętowy

Wymagania:

Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne

Znajomość zagadnień instalacji okrętowych oraz remont prądnic i silników elektrycznych lub automatyki okrętowej

Uprawnienia SEP

3 lata pracy w zawodzie

 

Monter maszyn i urządzeń okrętowych

Wymagania:

Wykształcenie zawodowe techniczne średnie techniczne

Znajomość zagadnień budowy i remontu silników i urządzeń okrętowych lub znajomość zagadnień hydrauliki siłowej - instalacje rurowe, silniki, armatura

3 lata pracy w przemysle stoczniowym

Stolarz okrętowy

Wymagania:

Umiejętność demontażu i montażu szalunków drewnianych

Umiejętność wykonywania elementów konstrukcji drewnianych nabrzeży i jednostek pływających

Uprawnienia: Poddźwigowy

Minimum 3 lata pracy w zawodzie

Monter kadłubów okrętowych

Wymagania:

Wykształcenie zawodowe

Uprawnienia: przepalacza-sczepiacza, poddźwigowego

Minimum 2 lata pracy

Pożądane uprawnienia operatora wózków akumulatorowych, do obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego oraz umiejętność prostowania termicznego konstrukcji stalowych

 

Ślusarz okrętowy

Wymagania:

Wykształcenie zawodowe

Znajomość zagadnień remontu pokryw lukowych, umiejętność wykonywania napraw stalowych

Kurs spawania met. 111, sczepiacza-przepalacza

Minimum 2 lata pracy w przemyśle stoczniowym

Mile widziane uprawnienia poddźwigowego oraz operatora wózków akumulatorowych

 

Elektromechanik

Wymagania:

Wykształcenie zawodowe kierunkowe

Znajomosć procesu remontu pokryw lukowych, znajomość budowy jednostek pływajacych

Uprawnienia SEP 1KV, operatora wózków akumulatorowych

2 lata pracy w zawodzie

Uprawnienia poddźwigowego, cumownika, pomiarowe

 

Spawacz okrętowy

Wymagania:

Wykształcenie zawodowe

Świadectwo spawacza ( wydane przez towarzystwo klasyfikacyjne będące członkiem IACS ) na spawanie na jedną lub kilka z wymienionych metod 111, 131, 135, 136, 138, 141 w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w pozycjach PA i PB dla typu wyrobu blacha i lub rura w obrębie grupy materiałowej 1 i lub 22

Minimum 2 lata pracy

Uprawnienia poddźwigowego

 

 

Elektryk

Wymagania:

Wykształcenie zawodowe

Uprawnienia SEP do 20 KV

Minimum 3 lata pracy przy urządzeniach elektrycznych

 

 

Dźwignicowy

Wymagania:

Wykształcenie minimum zawodowe

Obsługa suwnic

Uprawnienia dozorowe do obsługi żurawi

Minimum 1 rok pracy w zawodzie

Operator sprzętu zmechanizowanego

Wymagania:

Wykształcenie zawodowe

Prawo jazdy kat. T, ewentualnie C + E