Lodołamacz Nerpa wypłynął do Gdańska

2021.07.06

Dzisiaj tj. 06.07.2021r., z  Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.  wypłynął po zakończonych sukcesem próbach ruchowych zgodnie z terminami zawartymi w umowie lodołamacz Nerpa. Jest to  kolejna jednostka zbudowana w ramach zadania pod nazwą wybudowanie czterech lodołamaczy dla RZGW Gdańsk.   Lodołamacz Nerpa to drugi lodołamacz liniowy wybudowany przez MSR „Gryfia” S.A. ( pierwszy będący jednostką prototypową Narwal eksploatowany jest już przez armatora ), który unowocześni flotę lodołamaczy RZGW Gdańsk. Zgodnie z zawartą umową Nerpa po przypłynięciu do Gdańska zostanie poddana procedurze odbioru końcowego poprzedzającego przekazanie jednostki do eksploatacji.