Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A.

ul. Brdowska 12,
71-700 Szczecin

tel. 91 42 42 838
fax 91 42 42 733

email:

NIP 8510101419, KRS 0000009273, REGON: 810877271
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 83.419.540 zł, opłacony w całości





CHAIRMAN OF THE BOARD

DANIEL OPAS  
email: daniel.opas@msrgryfia.pl

 

MEMBER OF THE MANAGMENT BOARD FOR TRADE 

AMARENDRA ROY  
tel. +48 660 777 121
email: amarendra.roy@msrgryfia.pl