Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A.

ul. Brdowska 12,
71-700 Szczecin

tel. 91 42 42 838
fax 91 42 42 733

email:

NIP 8510101419, KRS 0000009273, REGON: 810877271
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 83.419.540 zł, opłacony w całości





CHAIRMAN OF THE BOARD

CHAIRMAN OF THE BOARD  
KRZYSZTOF ZAREMBA 
tel. + 48 91 42 42 838
email: krzysztof.zaremba@msrgryfia.pl

 

OFFICE 
AGNIESZKA  DUSZYŃSKA  
tel. +48 91 42 42 303
kom. +48 728 567 435
e-mail: agnieszka.duszynska@msrgryfia.pl