BIP Język polski Język angielski
Skład Rady Nadzorczej
Udostępniono dnia: 2018.09.24

Członkowie Rady Nadzorczej:

1. Monika Kruszewska - Przewodnicząca RN

2. Robert Kowalski - V-ce Przewodniczący RN

3. Mateusz Filipp

4. Bronisław Sienkiewicz

5. Tomasz Wendt

6. Kazimierz Ziółkowski