Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A.

ul. Brdowska 12,
71-700 Szczecin

tel. 91 42 42 838
fax 91 42 42 733

email:

NIP 8510101419, KRS 0000009273, REGON: 810877271
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 83.419.540 zł, opłacony w całości

DYREKTOR HANDLU


Dyrektor handlowy
Leszek Gładysz

tel. 91 42 42 850
email: leszek.gladysz@msrgryfia.pl


Szef Działu Handlowego i Zarządzania Projektami
Amarendra Roy

tel. 91 42 42 850
kom. 660 777 121
email: amarendra.roy@msrgryfia.pl


Za-ca Szefa Działu Handlowego i Zarządzania Projektami
Daniel Opas

tel. 91 321 62 41 wew. 231
kom: 601 727 802
e-mail: daniel.opas@msrgryfia.pl


Kierownicy projektów


Rynek polski
Henryk Jeromin

kom. 660 777 264
email: henryk.jeromin@msrgryfia.pl


Rynek skandynawski
Mariusz Piątkowski

kom. 660 777 134
email: mariusz.piatkowski@msrgryfia.pl


Rynek niemiecki
Marcin Lizak

kom. 660 777 177
email: marcin.lizak@msrgryfia.pl


Rynek rosyjski
Józef Kaczanowski

kom. 660 777 224
email: jozef.kaczanowski@msrgryfia.pl


Południowa Europa i reszta świata
Krzysztof Mrowiński

kom. 660 777 172
email: krzysztof.mrowinski@msrgryfia.pl