Kierownictwo

Zarząd

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki
Tomasz Wendt

Członek Zarządu
Jarosław Borek

 

Rada Nadzorcza

Alicja Węgrzyn, Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Tomasz Wendt, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki
Michał Stryjewski, Sekretarz Rady Nadzorczej
Bronisław Sienkiewicz
Kazimierz Ziółkowski