Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A.

ul. Brdowska 12,
71-700 Szczecin

tel. 91 42 42 838
fax 91 42 42 733

email:

NIP 8510101419, KRS 0000009273, REGON: 810877271
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 83.419.540 zł, opłacony w całości

DZIAŁ KOOPERACJI I ZAKUPÓW

 

Szef
Dariusz Kujawski
kom. 607 867 791
email: dariusz.kujawski@msrgryfia.pl 

 

Z-ca Szefa
Arkadiusz Andrelczyk 
kom. 506 854 297
email: arkadiusz.andrelczyk@msrgryfia.pl