Certyfikaty

Zdobycie i utrzymanie ugruntowanej pozycji rynkowej przez Morską Stocznię Remontową Gryfia S.A. wymaga ciągłego doskonalenia oraz gwarancji najwyższej jakości, prowadzonej przez nas działalności produkcyjnej. Wysokie standardy pracy i wdrażanie nowoczesnych technologii pozwalają nam zagwarantować deklarowaną jakość, oczekiwaną przez naszych klientów. Potwierdzają to obowiązujące w stoczni certyfikaty.

 

Posiadane certyfikaty:

 1. Cert. Nr NC-2744.
  Normy: PN-EN ISO 9001:2015 i ISO 45001:2018. Zakres: Produkcja i naprawa statków i konstrukcji pływających, produkcja konstrukcji metalowych i ich części w tym offshore. Jednostka certyfikacyjna: Polski Rejestr Statków S.A.

 2. Cert. Nr CW-WELD-007/1.
  Norma: PN-EN ISO 3834-2:2007. Zakres: Produkcja i naprawa statków i konstrukcji pływajacych, produkcja konstrukcji metalowych i ich części w tym offshore. Jednostka certyfikacyjna: Polski Rejestr Statków S.A.

 3. Cert. Nr 562/S/2018 ISO 9001:2015.
  Zakres: Produkcja i naprawa statków i konstrukcji pływających, produkcja konstrukcji metalowych i ich części w tym offshore. Jednostka certyfikacyjna: Centrum Certyfikacji Jakości.

 4. Cert. Nr 562/A/2018.
  Publikacja: AQAP 2110. Zakres: Projektowanie, remonty i przebudowy statków. Jednostka certyfikacyjna: Centrum Certyfikacji Jakości.

 5. Potwierdzenie do Certyfikatów; ISO 9001:2015 nr 562/S/2021; AQAP 2110:2016 nr 562/A/2021