Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A.

ul. Brdowska 12,
71-700 Szczecin

tel. 91 42 42 838
fax 91 42 42 733

email:

NIP 8510101419, KRS 0000009273, REGON: 810877271
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 83.419.540 zł, opłacony w całości

DYREKTOR HANDLOWY

 

Dyrektor Handlowy
Leszek Gładysz
tel. 91 42 42 850
email: leszek.gladysz@msrgryfia.pl

 

Szef Działu Handlowego i Zarządzania Projektami
Amarendra Roy
tel. 91 42 42 850
kom. 660 777 121
email: amarendra.roy@msrgryfia.pl

 

Za-ca Szefa Działu Handlowego i Zarządzania Projektami
Daniel Opas
tel. 91 321 62 41 wew. 231
kom: 601 727 802
e-mail: daniel.opas@msrgryfia.pl

Kierownicy projektów

 

Rynek polski
Henryk Jeromin
kom. 660 777 264
email: henryk.jeromin@msrgryfia.pl

 

Rynek skandynawski
Mariusz Piątkowski
kom. 660 777 134
email: mariusz.piatkowski@msrgryfia.pl

 

Rynek niemiecki
Marcin Lizak
kom. 660 777 177
email: marcin.lizak@msrgryfia.pl

 

Rynek rosyjski
Józef Kaczanowski
kom. 660 777 224
email: jozef.kaczanowski@msrgryfia.pl

 

Południowa Europa i reszta świata
Krzysztof Mrowiński
kom. 660 777 172
email: krzysztof.mrowinski@msrgryfia.pl  

 

Benelux
Marcin Ornowski
kom. 515 256 790
email: marcin.ornowski@msrgryfia.pl