Kierownictwo

Zarząd

Prezes Zarządu
Krzysztof Zaremba

Członek Zarządu ds. Handlowych
Amarendra Roy

Rada Nadzorcza

Alicja Węgrzyn, Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Tomasz Wendt, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Stryjewski, Sekretarz Rady Nadzorczej