Kierownictwo

Zarząd

Prezes Zarządu
Krzysztof Zaremba

Członek Zarządu ds. Handlowych
Amarendra Roy

Rada Nadzorcza

Tomasz Wendt - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Daniel Prokop - Sekretarz Rady Nadzorczej

Małgorzata Jacyna-Witt - Członek Rady Nadzorczej

Alicja Węgrzyn - Członek Rady Nadzorczej