Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A.

ul. Brdowska 12,
71-700 Szczecin

tel. 91 42 42 838
fax 91 42 42 733

email:

NIP 8510101419, KRS 0000009273, REGON: 810877271
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 83.419.540 zł, opłacony w całości

DYREKTOR NACZELNY

 


ARTUR TRZECIAKOWSKI
tel. 91 42 42 838
email: artur.trzeciakowski@msrgryfia.pl

 

SEKRETARIAT
AGNIESZKA DUSZYŃSKA
tel. 91 42 42 838
kom. 660 777 120
e-mail: agnieszka.duszynska@msrgryfia.pl