Postępowanie na wybór wykonawcy modernizacji ciągu pieszego

2024.05.15

Świadczenie usług polegających na dostawie i montażu bram przemysłowych na hali G-103 (3 szt.) i G-102 (1 szt.)

2024.04.23

Ogłoszenie.pdf

Opis Przedmiotu Zamówienia - zał. nr 1

Regulamin Postępowania Przetargowego - zał. nr 2

Wzór Umowy - zał. 3

 

1