Hydraulik

2020.10.22

Wymagane uprawnienia: E2, E3, zakres obowiązków: nadzór, przeglądy, konserwacja i remonty sieci i urządzeń energetycznych tj. gazy techniczne, woda, powietrze, obsługa hydroforni wraz ze studniami głębinowymi.