Mistrz

2022.02.03

Wymagania: Wykształcenie średnie techniczne, znajomość procesów produkcyjnych i technologicznych stosowanych w Stoczni, znajomość procesów spawalniczych i dokumentacji technicznej, znajomość przepisów bhp i p. poż i ochrony środowiska.