Elektryk

2020.10.22

Wymagane uprawnienia: SEP E1, mile widziane uprawnienia UDT lub TDT, zakres obowiązków: nadzór, przeglądy, konserwacja i remonty sieci i urządzeń elektroenergetycznych, przeglądy, konserwacja i remonty maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie zakładu.