Spawacz

2021.01.27

Wymagane uprawnienia na palnik oraz spawalnicze metodą 111, zakres obowiązków: prace związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury stoczniowej.