Spawacz

2020.10.22

Wymagane uprawnienia na palnik oraz spawalnicze metodą 111, zakres obowiązków: prace związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury stoczniowej.