Sprzedaż barki konserwator BA-MSR-5 (zbiornikowa)

2023.02.07

Zespół Obiektów: Doko- ponton nr PN - SSR –1, Doko-ponton nr PN-SSR-3, podnośnik nr SSR-1

2023.02.07
1