Sprzedaż barki konserwator BA-MSR-5 (zbiornikowa)

2024.03.25

Ponton z rusztowaniem do prac remontowych PN-MSR-16

2024.03.25

Zespół Obiektów: Doko- ponton nr PN - SSR –1, Doko-ponton nr PN-SSR-3, podnośnik nr SSR-1

2024.03.25

Sprzedaż pontonu do prac nawodnych PN-MSR-15

2024.03.25

Sprzedaż pontonu z rusztowaniem do prac remontowych PN-MSR-1

2024.03.25
1