Pracownik do Działu Kontrolingu

2022.02.28

Zadania:

 • sporządzanie cyklicznych raportów i analiz z zakresu kosztów, przychodów, wyników, pracochłonności itp.;
 • udział w tworzeniu planów i prognoz finansowych w różnych perspektywach czasowych;
 • monitorowanie realizacji planów, budżetów, prognoz w ujęciu zagregowanym
  i projektowym;
 • udział w opracowaniu analiz opłacalności, monitorowaniu i rozliczaniu przedsięwzięć inwestycyjnych;
 • doskonalenie narzędzi kontrolingowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse i rachunkowość, ekonomia, zarządzanie, itp.) lub niepełne ( studenci ostatniego roku )
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności programu Excel (test praktyczny);
 • teoretyczna znajomość zasad kontrolingu, rachunkowości zarządczej i finansowej;
 • umiejętność logicznego myślenia, wnioskowania, przewidywania przyczynowo-skutkowego;
 • kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego.
 • świadczenia socjalne

 

Prosimy o  zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.