Komunikat

2019.12.16

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A., informuje, iż z dniem 15 grudnia 2019 roku do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki delegowano Pana Tomasza Wendta, dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na wybór Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu ds. handlowych MSR „Gryfia” S.A. Pan Artur Trzeciakowski pozostaje w Spółce na stanowisku Dyrektora Naczelnego.