Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. informuje.

2023.07.25

Zarząd Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. informuje, że prowadzony na portalu Facebook profil o nazwie Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. dostępny pod adresem https://www.facebook.com/Gryfia, nie jest oficjalnym profilem Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. nie ma żadnego wpływu na publikowane na nim treści i prosi aby nie łączyć jej z tym profilem.

Jednocześnie zapewniamy, że podejmujemy działania w celu usunięcia z przestrzeni medialnej wzmiankowanego powyżej profilu.