Powołanie nowego składu Zarządu Spółki

2024.03.26

Niniejszym informujemy, że Rada Nadzorcza Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. powołała od 2 kwietnia 2024 r. nowy skład Zarządu Spółki, tj.:

Daniel Opas Prezes Zarządu,

Amarendra Roy Członek Zarządu ds. Handlowych.