Oświadczenie

2020.01.16

Dnia 16 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Morskiej Stoczni Remontowej "Gryfia" S.A. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu ds. Handlowych.
Funkcję Prezesa Zarządu z dniem 1 lutego br. powierzono Panu Krzysztofowi Zarembie. Członkiem Zarządu ds. Handlowych z dniem 16 stycznia br. został Pan Amarendra Roy, pełniący dotychczas funkcję Szefa Działu Handlowego i Zarządzania Projektami w Spółce.