Kontrakt na budowę doku nr 8

2020.10.01

14 września 2020 roku, został podpisany kontrakt między Morską Stocznią Remontową "Gryfią", Funduszem Rozwoju Spółek i Stocznią Szczecińską na budowę nowego doku dla MSR ”Gryfia”. Nowy dok nr 8, o konstrukcji monolitycznej, zostanie zaprojektowany i wybudowany w Szczecinie. Zakres całego projektu obejmuje budowę (zgodnie z podpisanym Kontraktem) nowego, największego w regionie zachodniopomorskim doku pływającego, przy jednoczesnej modernizacji infrastruktury hydrotechnicznej umożliwiającej posadowienie takiego doku i rozpoczęcie normalnej eksploatacji. Nowy dok będzie posadowiony w miejscu starego, 80 letniego doku (dok nr 1), wycofanego z eksploatacji. Wymiana starego doku na nowy, spełniający wszystkie obecnie obowiązujące normy środowiskowe, przyczyni się do poprawy ochrony środowiska w regionie zachodniopomorskim. Dzięki zrealizowaniu takiego projektu możliwe będzie między innymi remontowanie: promów typu ro-pax eksploatowanych w rejonie Morza Bałtyckiego i Północnego, jednostek specjalistycznych, takich jak np. do przewozu propylenu i polipropylenu oraz zapewnienie możliwości obsługi / naprawy jednostek wpływających do Portu Szczecin – Świnoujście po pogłębieniu toru wodnego do 12,5 m. Pozyskanie nowego, większego doku pływającego niż dotychczas eksploatowany w tym miejscu dok, odpowiada panującym na świecie trendom pojawiania się coraz większych jednostek pływających, również w basenie morza Bałtyckiego oraz Północnego przez co doprowadzi do podniesienia zdolności produkcyjnej Morskiej Stoczni Remontowej „GRYFIA” S.A. związanej z remontami oraz realizacją projektów przebudowy jednostek pływających. Główne parametry nowego doku nr 8:

-długość całkowita -ok. 235,6 m;

-długość podporowa -213,1 m;

-szerokość zewnętrzna -38 m;

-szerokość wewnętrzna -38 m;

-nośność doku -ok. 27000 ton.