Styczeń pod znakiem samochodowców

2021.01.04

W Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A., trwa aktualnie remont trzech jednostek typu samochodowce zaplanowanych na miesiąc styczeń, czwarty pojawi się w stoczni pod koniec miesiąca. Jednostki należą do dobrze znanego i stałego kontrahenta stoczni Stargate G.m.b.H sprawującego techniczny nadzór na rzecz japońskiej Grupy KESS zajmującej się przewozem nowych aut światowych marek na rynek krajów europejskich. Wszystkie jednostki przejdą remont dokowy, w największym doku stoczni, nr 5. Przy okazji statki zostaną odświeżone nowymi powłokami malarskimi. Bezpośrednio po zakończeniu pierwszego remontu dokowego  jednostki Danube Highway na początku stycznia, remont rozpoczęły kolejne 2 jednostki. Schelde Highway i Weser Highway co ciekawe zostały zadokowane jednocześnie w doku nr 5 i stoją obok siebie. Tego typu operacja była już wielokrotnie wykorzystywana, wymaga jednak szeregu zabiegów technicznych w celu przygotowania hydrostatyki  statków. Termin ukończenia prac zakontraktowano na drugą połowę stycznia 2021 roku. Po części dokowej zostaną przeprowadzone próby statków "na uwięzi " przy tak zwanej Stacji Prób.  Ostatnia czwarta zakontraktowana jednostka Seine Highway pojawi się w stoczni pod koniec miesiąca stycznia. Podobnie jak poprzednie jednostki przejdzie remont dokowy. Zakres prac dla wszystkich jednostek dotyczy w głównej mierze naprawy mechanizmów napędu głównego statku.