Zaproszenie do złożenia oferty na usługę sporządzenia dokumentacji projektowej

2021.01.27

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji infrastruktury na potrzeby posadowienia i późniejszej eksploatacji, nowego doku pływającego, przy nabrzeżu Gdyńskim w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych – zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu wraz z Załącznikami.

Zaproszenie - usługa projektowa 

Załącznik nr 1 - OPZ

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Wniosek o wydanie dokumentacji pomocniczej

Załącznik nr 4 - Formularz oferty

Załącznik nr 5 - Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 6 - Wykaz kadry

Informacja o RODO

Odpowiedź na pytania z zebrania Wykonawców z dnia 4.02.2021-10.02.2021

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Zmiana terminu składania ofert na 16.02.2021

Rozstrzygnięcie I etapu

Zmiana terminu składania ofert w ramach I etapu - 16.02.2021r., godz. 12:00

Termin składania ofert w ramach I etapu - 15.02.2021 r., godz. 12:00

Rozstrzygnięcie II etapu