Wuprohyd Sp. z o.o. – Wykonawcą usługi projektowej dla MSR Gryfia

2021.04.13

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A., informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2021 r została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego doku pływającego przy nabrzeżu Gdyńskim w Szczecinie. Na podstawie „Zaproszenia do złożenia oferty na usługę opracowania dokumentacji projektowej’, opublikowanego w dniu 27.01.2021 r., w ramach dwu-etapowej procedury wyboru Wykonawcy najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów określonych w Zaproszeniu, złożyła spółka WUPROHYD Sp. z o.o. Biuro Projektów z Gdyni. Podpisana w poniedziałek umowa obejmuje  opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego doku pływającego przy nabrzeżu Gdyńskim w Szczecinie  wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.