Ogłoszenie o wyniku przetargu w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i sprzedaży prawa własności zabudowy nieruchomości, położonych w Świnoujściu przy ul. Ludzi

2021.05.17

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. działając na podstawie pkt. 45. 1 i 2 oraz pkt. 50 regulaminu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i sprzedaży prawa własności zabudowy nieruchomości, położonych w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza informuje, że w toku postępowania została złożona oferta:

  1. Euro Terminal Real Estate Sp. z o.o., cena w PLN: 58.101.000 PLN (pięćdziesiąt osiem milionów sto jeden tysięcy złotych)

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. informuje, że dokonano wyboru oferty złożonej przez Euro Terminal Real Estate Sp. z o.o. Informujemy również, iż w dniu 14.05.2021r. Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. oraz Euro Terminal Real Estate Sp. z o.o. zawarły przedwstępną warunkową umowę sprzedaży praw do przedmiotu postępowania za zaoferowaną cenę.