Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST Spółka Akcyjna – Wykonawcą usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla Stoczni Gryfia

2021.10.22

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A., informuje, iż z dniem 1 listopada Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST rozpoczyna usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji w zakresie modernizacji infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego doku pływającego przy nabrzeżu Gdyńskim w Szczecinie. Na podstawie „Zaproszenia do złożenia oferty na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu”, opublikowanego w dniu 26.07.2021 r., w ramach dwu-etapowej procedury wyboru Wykonawcy najkorzystniejszą ofertę pod względem kryteriów określonych w Zaproszeniu, złożyła spółka Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A. ze Szczecina. PUI EKO-INWEST S.A. jest firmą z 30 letnim doświadczeniem, pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu podczas realizacji wielu dużych inwestycji hydrotechnicznych realizowanych w Polsce w tym m.in. Budowy Nabrzeża w Porcie Zewnętrznym wchodzącego w skład Infrastruktury Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Podpisana umowa obejmuje m.in. weryfikację dokumentacji projektowej, wspomaganie Zamawiającego na etapie przeprowadzania przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy Robót Budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji robót budowlanych oraz kompleksowe zarządzanie inwestycją. Pozyskanie nowego, większego doku pływającego niż dotychczas eksploatowany w tym miejscu dok, odpowiada panującym na świecie trendom pojawiania się coraz większych jednostek pływających, również w basenie Morza Bałtyckiego oraz Północnego, przez co doprowadzi do podniesienia zdolności produkcyjnej Morskiej Stoczni Remontowej „GRYFIA” S.A. związanej z remontami oraz realizacją projektów przebudowy jednostek pływających.

Rysunek techniczny