„Modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego doku pływającego przy nabrzeżu Gdyńskim w Szczecinie"

2022.01.11

Zaproszenie do Postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego doku pływającego przy nabrzeżu Gdyńskim w Szczecinie”

Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf

Załącznik nr 1 SWZ.pdf

pozostałe załączniki do SWZ.pdf

pozostałe załączniki do SWZ.word

 

Zmiana terminu składawnia wniosków oraz odpowiedzi na pytania.pdf

Odpowiedzi na pytania zestaw 2