BIP

Skład Rady Nadzorczej

Udostępniono dnia: 2018.09.24

Rada Nadzorcza

Alicja Węgrzyn, Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Tomasz Wendt, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Stryjewski, Sekretarz Rady Nadzorczej
Bronisław Sienkiewicz
Kazimierz Ziółkowski