BIP

Skład Rady Nadzorczej

Udostępniono dnia: 2020.09.24

Rada Nadzorcza

Alicja Węgrzyn, Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Tomasz Wendt, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Ryszard Krzyczkowski-Jesień, Sekretarz Rady Nadzorczej