BIP

Skład Rady Nadzorczej

Udostępniono dnia: 2022.06.27

Rada Nadzorcza

Tomasz Wendt - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Daniel Prokop - Sekretarz Rady Nadzorczej

Małgorzata Jacyna-Witt - Członek Rady Nadzorczej

Alicja Węgrzyn - Członek Rady Nadzorczej