Postępowanie mające na celu wyłonienie Generalnego Wykonawcy Robót Budowlanych dla zadania inwestycyjnego

2022.06.28

„Modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego doku pływającego przy nabrzeżu Gdyńskim w Szczecinie”

Załącznik - Specyfikacja Warunków Zamówenia 

Załącznik - dokumentacja do SWZ