Postępowanie mające na celu wyłonienie Generalnego Wykonawcy Robót Budowlanych dla zadania inwestycyjnego

2022.10.24

„Modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego doku pływającego przy nabrzeżu Gdyńskim w Szczecinie”

Załącznik - Specyfikacja Warunków Zamówienia 

Załącznik - Wyjaśnienie treści SWZ